Conference Program

Program konference

Přednášky a prezentace budou probíhat ve dvou konferenčních dnech. Po úvodní společné části budou rozděleny podle témat do paralelních sekcí. Detailní program konference.

Sekce e-learningových prezentací

Součástí konference je i sekce e-learningových prezentací představující vhodný prostor pro publicitu právě probíhajících nebo ukončených projektů, kurzů v systému Moodle a jiné ukázky práce. Zde mohou autoři předvést své zajímavé a úspěšné projekty/kurzy/řešení formou posteru nebo osobně (předpokládá se prezentace 10 minut a 5 minut na diskuzi).

Doprovodné akce:

Dílny

V rámci konference budou v počítačových učebnách probíhat (6 hodinové) dílny/kurzy zaměřené na praktické užití Moodle.
Dílny jsou určeny pro začátečníky i pokročilé a jsou dle svého zaměření rozděleny na dílny pro autory a pro administrátory. Jejich uskutečnění plánujeme na středu 19.10. a čtvrtek 20.10.2011. 

 

U1 - Nástroje LMS Moodle 2.x pro pedagogy bez zkušeností s Moodle
U2 - Nástroje LMS Moodle 2.x pro zkušenější pedagogy
A - Možnosti LMS Moodle 2.x pro administrátory začátečníky

Dílny jsou akreditovány MŠMT v rámci vzdělávacího programu pro systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Časový plán dílen

Středa 19.10.2011 zahájení v 10 hodin, učebny budou upřesněny

Učebna D118 U1 - Nástroje LMS Moodle 2.x pro pedagogy bez zkušeností s Moodle
Učebna D115 U2 - Nástroje LMS Moodle 2.x pro zkušenější pedagogy
Učebna D122 A - Možnosti LMS Moodle 2.x pro administrátory začátečníky                  

Čtvrtek 20.10.2011 zahájení ve 13 hodin, učebny budou upřesněny

Učebna D115 U2 - Nástroje LMS Moodle 2.x pro zkušenější pedagogy
Učebna D122 A - Možnosti LMS Moodle 2.x pro administrátory začátečníky                  

O zařazení zájemců do dílen budeme účastníky informovat kontaktním mailem dle objednávky.

Dílny- doprava

Počítačové učebny, kde budou probíhat dilny jsou cca 15 minut od auly. Učebny jsou na kolejích VŠB - Studentská 1770, Ostrava - Poruba.

  • Z vlakového nádraží Ostrava-Svinov: tramvaj č. 8, 17 - výstup zastávka 17. listopadu
  • Z vlakového nádraží Ostrava Hl. nádraží: tramvaj č. 8 - výstup zastávka 17. listopadu
  • Z autobusového nádraží UAN: tramvaj č. 8 - výstup zastávka 17. listopadu, autobus č. 37 - výstup zastávka Studentské koleje
  • Z letiště Mošnov: linkový autobus směr Ostrava UAN - přestup na tramvaj č. 8 - výstup zastávka 17. listopadu nebo autobus č. 37 - výstup zastávka Studentské koleje
  • Osobní automobilová doprava: ul. Studentská 1770, Ostrava-Poruba, možnost parkování u hotelu

Conference Program

The conference will feature plenary keynote lectures by Moodle specialists and accepted papers in individual thematic sections. There will also be a section presenting e-learning courses, which offers a suitable space for the publicity of ongoing or finished projects as well as a space for those who would like to participate actively without the publication of full papers in the Conference Proceedings.

Workshops

A number of one-day workshops will take place within the conference. They are designed for both beginners and more advanced users of Moodle for teachers as well as administrators. Outline of the workshops:
U1 - Moodle 2.x Tools for BeginnersTeachers
U2 - Moodle 2.x Tools for Advanced Teachers
A1 - Moodle 2.x Options for Beginners Administrators


Updated schedule of the conference program will be published on the www pages. Official languages of the conference are Czech, Slovak, and English. No interpreting is provided.

Last modified: Wednesday, 5 October 2011, 02:28 PM