Dílny

Doprovodná akce MoodleMoot.cz 2011

Naším cílem bylo zpřístupnění dílen účastníkům konference, proto jsme zvolili termín prvního běhu den před konferencí. Zájem byl větší a pro další zájemce proběhnou dílny i ve čtvrtek, první den konference.

V rámci konference budou v počítačových učebnách probíhat (6 hodinové) dílny/kurzy zaměřené na praktické užití Moodle.
Dílny jsou určeny pro začátečníky i pokročilé a jsou dle svého zaměření rozděleny na dílny pro autory a pro administrátory. 

U1 - Nástroje LMS Moodle 2.x pro pedagogy bez zkušeností s Moodle
U2 - Nástroje LMS Moodle 2.x pro zkušenější pedagogy
A - Možnosti LMS Moodle 2.x pro administrátory začátečníky

Stručný popis.

Dílny jsou akreditovány MŠMT v rámci vzdělávacího programu pro systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Časový plán dílen

Středa 19.10.2011 zahájení v 10 hodin

Učebna D118 U1 - Nástroje LMS Moodle 2.x pro pedagogy bez zkušeností s Moodle
Učebna D115 U2 - Nástroje LMS Moodle 2.x pro zkušenější pedagogy
Učebna D122 A - Možnosti LMS Moodle 2.x pro administrátory začátečníky                  

Čtvrtek 20.10.2011 zahájení ve 13 hodin

Učebna D115 U2 - Nástroje LMS Moodle 2.x pro zkušenější pedagogy
Učebna D122 A - Možnosti LMS Moodle 2.x pro administrátory začátečníky                  

O zařazení zájemců do dílen budeme účastníky informovat kontaktním mailem dle objednávky.

Místo konání

Dílny se budou konat v počítačových učebnách, které se nacházejí v objektu Kolej - Poruba, Studentská 1. Jde o ubytovací objekt D, Kolej Poruba, učebny jsou hned v přízemí za vrátnicí objektu D.

Přístup je i zde.

Dílny- doprava

Počítačové učebny, kde budou probíhat dilny jsou cca 15 minut od auly. Učebny jsou na kolejích VŠB - Studentská 1770, Ostrava - Poruba.

  • Z vlakového nádraží Ostrava-Svinov: tramvaj č. 8, 17 - výstup zastávka 17. listopadu
  • Z vlakového nádraží Ostrava Hl. nádraží: tramvaj č. 8 - výstup zastávka 17. listopadu
  • Z autobusového nádraží UAN: tramvaj č. 8 - výstup zastávka 17. listopadu, autobus č. 37 - výstup zastávka Studentské koleje
  • Z letiště Mošnov: linkový autobus směr Ostrava UAN - přestup na tramvaj č. 8 - výstup zastávka 17. listopadu nebo autobus č. 37 - výstup zastávka Studentské koleje
  • Osobní automobilová doprava: ul. Studentská 1770, Ostrava-Poruba, možnost parkování u hotelu
Last modified: Friday, 7 October 2011, 06:16 AM