Detainí program konference

Detainí program konference MoodleMoot.cz 2011 (stažení)

V průběhu konference je zajištěno volně přístupné připojení k WIFI - síť “tuonet-konference".

Zahájení Konec Program 20.10.2011
Hlavní sál -  Aula VŠB NA2 - dopoledne
moderátor Marek Kocan
8:30 9:30 Registrace
9:30 9:45 Zahájení konference, úvodní slova
9:45 9:55 Martin Dougiamas
9:55 10:30 David Mudrák
    Krátký pohled do zákulisí vývoje Moodle 2.2 
10:30 11:05 Danuše Bauerová
    Personal Credit Portfolio
11:05 11:35 Přestávka 
11:35 12:05 Marek Kocan
    Moodle a okolní svět
12:05 12:35 Ľubica Stuchlíková, Jana Benkovská
    Moodle? Yes, but first and foremost as Course, not just as Content Management System!
12:35 14:00 Polední přestávka
Hlavní sál  -  Aula VŠB NA2 - odpoledne
moderátor
14:00 14:30 Zuzana Horváthová
    Vybrané aspekty e-learningu vo vzdelávacom procese
14:30 15:00 Martin Komenda, Daniel Schwarz, Ivo Šnábl, Stanislav Štípek, Vladimír Mihál, Ladislav Dušek
    Komplexní e-publikační systém MEFANET
15:00 15:30 D. Rajdl1, J. Racek1, M. Klečková2, R. Pikner3
  E-learning v klinické biochemii
15:30 16:00 Přestávka 
16:00 16:20 Mgr. Marie Marková, Ph.D., Ing. Josef Bubela
    E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
16:20 16:40 Nosek Tomáš, Bezrouk Aleš, Hanuš Josef, Záhora Jiří, Mašín Vladimír, Kordek David, Kváš Ondřej
    Projekt IT medik a role Moodlu
16:40 17:00 Nina Hrtoňová, Andrea Pokorná, Tamara Váňová
    Moodle jako prostředí pro vedení projektů
17:00 17:20 Hana Poštulková
    Spokojenost uživatelů s LMS MOODLE na Ekonomické fakultě VŠB-TUO
17:30 18:15 Panelová diskuse
Sekce - Aula VŠB - NA4  - odpoledne

14:15 14:35 David Frýbert, Martin Nermut
    Využití e-portfolií v propojení se systémem Moodle na SPŠ P-10 Na Třebešíně
14:35 14:55 Jaroslava Úlovcová, Roman Úlovec
    Kurzy pro podporu výuky na střední škole
14:55 15:15 Blanka Kozáková
    Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle
15:15 15:35 David Andrle
    Moodle podpora výuky matematiky
15:35 16:00 Přestávka 
16:00 16:15 Radka Juříčková
    Realizace tvorby e-learningových kurzů odborné angličtiny v prostředí LMS Moodle v rámci projektu InterDV na VŠB-TUO
16:15 16:30 Linda Pospíšilová, Zuzana Bezdíčková
    English for Science in Moodle
16:30 16:45 František Smrčka
    E-learningová opora na VŠPJ Jihlava
16:45 17:00 Pavel Smutný
    Využití a tvorba informační grafiky ve výukovém procesu
17:00 17:15 Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc., Ing. Pavel Smolka
    Integrace multimediálních komponent do prostředí LMS Moodle
19:30 Společenský večer konference v Aule VŠB, foyer, 2.podlaží
Zahájení Konec Program 21.10.2011
Hlavní sál -  Aula VŠB  NA2 - dopoledne
moderátor Bohumil Havel
9:00 9:20

Miroslava Langrová

    Využití Moodle v interním vzdělávání pro ISO 9001
9:20 9:40 Tomáš Sochor
  Zkušenosti s testováním pomocí Moodle
9:40 10:00 Bohumil Havel
    Testování a jistota, nové chování testů Moodle 2.1
10:00 10:20 Martin Komenda
    Implementace konceptu EMEE do prostředí LMS Moodle
10:20 10:50 Přestávka
moderátor …
10:50 11:20 Tomáš Kotouč
  IS/STAG a MOODLE
11:20 11:40 Igor Kopetschke, Klára Císařová, Jiří Vraný
    E-learning + STudijní AGenda + rich media = Moodle 3v1
11:40 12:00 Martina Kuncová1, Hana Vojáčková 
    Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava
12:00 12:10  Závěr konference

Dílny - doprovodný program konference

19.11.2011 Počítačové učebny 
10:00 16:00 Workshop U1, Marek Kocan, učebna D118
10:00 16:00 Workshop U2, Bohumil Havel, učebna D115
10:00 16:00 Workshop A1, Luděk Šulák, učebna D122
20.10.2011 Počítačové učebny 
13:00 19:00 Workshop U2, Bohumil Havel, učebna D115
13:00 19:00 Workshop A1, Luděk Šulák, učebna D122
Last modified: Wednesday, 26 October 2011, 08:10 AM