Introduction

Oficiální Moodle Partner pro Českou republiku, společnost PragoData Consulting, s.r.o.,
ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava, Metropolitní univerzitou Praha, Ostravskou univerzitou v Ostravě, VUT v Brně a EUNIS-CZ
pořádají druhý ročník mezinárodní konference

MoodleMoot.cz 2011

Záštitu mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2011 převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., rektor VŠB-TUO

Datum konání: 20. – 21. 10. 2011 (registrace od 8:30, začátek programu v 9:30)
Místo konání: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava

http://moodlemoot.cz

Konference navazuje na předchozí ročníky Silesian Moodle Moot

Motto konference: Moodle? Ano, Moodle!

Témata konference:

  • Rozsáhlé projekty nasazení Moodle
  • Trendy v oblasti elektronického vzdělávání (Web 2.0, e-portfolio)
  • Moodle a cloud computing
  • Integrovaná podpora řízení vzdělávání
  • Personal Learning Network
  • Pedagogické výstupy pro e-výuku
  • Ukázky úspěšných řešení z praxe
  • Evropské fondy a rok 2013? Hrozba nebo příležitosti?
  • MŠMT projekty pro školství
  • Kyberšikana

   Termíny

   Konání konference 20. a 21. října 2011 (registrace od 8:30, začátek programu v 9:30)
   Doprovodné semináře budou konat 19. a 20. října 2011

    

   The official Moodle Partner for the Czech Republic, PragoData Consulting, Ltd.,

   in cooperation with Technical University of Ostrava (VŠB-TU), Metropolitan University Prague, University of Ostrava, Brno University of Technology and EUNIS-CZ
   would like to invite you to a conference

   MoodleMoot.cz 2011

   Conference take place under the patronage of The Ministry of Education, Youth and Sports and rector VŠB-TUO prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

   Date: October 20 – 21, 2011

   Venue: Technical University of Ostrava

   http://moodlemoot.cz

   Motto of the conference: Moodle? Yes, Moodle!

   The conference is a follow-up to the previous annual conferences of Silesian Moodle Moot.
   Workshops will take October 19, 2011

   Last modified: Monday, 10 October 2011, 03:51 PM