Conference Contributions

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...31   ()
O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
5 September 2011
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

 

D. Rajdl1, J. Racek1, M. Klečková2, R. Pikner3
(Daniel Rajdl)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
1. Ústav klinické biochemie a hematologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice v Plzni; 2. Děkanát, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Plzni; 3. Oddělení klinických laboratoří, Nemocnice Klatovy, a.s.
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: rajdl@fnplzen.cz
Adresa:
Address:

Ústav klinické biochemie a hematologie LF Plzeň a FN Plzeň

Alej Svobody 80

304 60 Plzeň

Web:
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
E-learning v klinické biochemii
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

 

Cílem příspěvku je shrnout obsah a význam 3 relativně velkých kooperativních e-learningových projektů, které autoři aktuálně rozvíjejí. Jedná se o projekty (chronologicky dle vzniku): CEVA (Centrum Edukace a Výzkumu Abbott) - http://www.ceva-edu.cz, E – klinická biochemie (č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0048) - http://ebio.biochemik.org a BioHema (č. projektu: CZ.1.07/3.2.02/02.0003) - http://www.biohema.cz. Společným jmenovatelem všech projektů je, že se  tématicky  zaměřují na klinickou biochemii, použitým LMS je Moodle a propojující ideou je aktivní spolupráce autorů při řešení tématu projektu (celkem několik desítek). Příspěvek je určen pro zájemce o pre- a postgraduální vzdělávání zdravotnických oborů (všeobecné lékařství, zdravotní laborant …), pro zájemce o spolupráci v tomto oboru a pro inspiraci technickými řešeními použitými v projektech.
Klíčová slova:
Keywords:

 

klinická biochemie, e-learning, Moodle, CEVA, E-klinická biochemie, BioHema
Abstract (English)
(nepovinné/optional)

 

The aim of this presentation is to summarize the content and significance of three relatively large co-operative e-learning projects that the authors actually develop. The only project that will be available in English too is E - Clinical Biochemistry (project No.: CZ.1.07/2.2.00/15.0048) -http://ebio.biochemik.org.The common denominator of all projects is that they focus thematically on clinical biochemistry, use LMS Moodle and are based on cooperation of authors. The presentation is designed for those interested in pre-and postgraduate education of medical disciplines (general medicine, medical laboratory technician ...), for those interested in cooperation in this field and for inspiration by technical solutions used in projects.
Keywords (English)
(nepovinné/optional)

 

Clinical Biochemistry, e-learning, Moodle, CEVA, E-Clinical Biochemistry, BioHema
Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Vývojáři kurzů/Course Developers
Manažeři vzdělávání/Manager
Univerzity/Universities
Firmy/Enterprise
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
application/pdf moodle_moot_2011.pdf
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...31   ()