Conference Contributions

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...31   ()
O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
5 September 2011
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Martina Kuncová1, Hana Vojáčková 2

(Hana Vojáčková)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Země:
Country:
Czech Republic
E-mail: vspj@vspj.cz
Adresa:
Address:

Tolstého 16

586 01  Jihlava

Web: http://www.vspj.cz
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Vysoká škola polytechnická Jihlava patří mezi nejmladší veřejné vysoké školy v České republice a je jednou ze dvou škol tzv. neuniverzitního typu. V roce 2011 je na škole ke studiu zapsáno více než 3000 studentů ve třech studijních programech a šesti studijních oborech bakalářského stupně studia v denní a kombinované formě. Z důvodu zkvalitnění výuky byl v roce 2008 podán projekt „Zavedení e-learningového systému do výuky a vytvoření e-learningových opor na Vysoké škole polytechnické Jihlava“. Po jeho úspěšném přijetí začaly v roce 2009 práce na vytváření opor. V polovině roku 2011 (tedy zhruba ve dvou třetinách běhu projektu) je z plánovaných 150 opor pro jednotlivé předměty připraveno a testováno 147. Hodnocení a testování opor (tedy materiálů ke studiu připravených pro daný předmět v prostředí LMS MOODLE) se účastnili jednak kolegové z jiných vysokých škol, dále studenti, kteří již daný předmět absolvovali (bez možnosti využití e-learningu) a v tzv. pilotním ověření i studenti, kteří v rámci výuky e-learningové opory využívali. V článku popisujeme průběh projektu tvorby e-learningových opor a statistické vyhodnocení dotazníků z jednotlivých fází hodnocení.

Klíčová slova:
Keywords:

e-learning, LMS MOODLE, VŠP Jihlava, hodnocení opor

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Univerzity/Universities
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
application/pdf E-learning na VŠP Jihlava-Kuncová, Vojáčková_osy.pdf
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...31   ()