Conference Contributions

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...31   ()
O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
11 August 2011
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Tomáš Sochor

(Tomáš Sochor)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Ostravská univerzita v Ostravě
Země:
Country:
Czech Republic
E-mail: tomas.sochor@osu.cz
Adresa:
Address:

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

30. dubna 22

701 03  Ostrava

Web:
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Zkušenosti s testováním pomocí Moodle
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Příspěvek se zabývá aplikací MOODLE na testování znalostí studentů informatických předmětů a analýzou příslušných funkcí MOODLE. Hlavním cílem příspěvku je analyzovat vhodné způsoby bodování otázek a vhodné sestavení testů. Bodování otázek je podrobně studováno zejména v případě otázek s výběrem více možných odpovědí. Navrženy a porovnány jsou 2 způsoby – striktní a méně striktní, a je kvantifikován rozdíl mezi nimi. Bylo konstatováno, že přes odlišnost obou způsobů v bodování částečně nesprávných odpovědí byl vliv změny zanedbatelný. Kromě toho byla úspěšně ověřena náhodnost výběru otázek do testu v MOODLE.

Klíčová slova:
Keywords:

test, otázka s výběrem více správných odpovědí, bodování, MOODLE

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The article focuses on testing students in MOODLE, specifically on various ways of scoring Multiple answers questions in English. 2 scring mwthods are proposed tested and their impact is quantified It was concluded that despite the difference in scoring of partially correct answers the impact seemed to be almost neglectable. Also random selection of questions into tests in MOODLE was successfully verified.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

Trstiny, Multiple answers question, scoring, MOODLE

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Školy/School
Univerzity/Universities
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
application/msword prispevek_Sochor.doc
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...31   ()