Conference Contributions

Page: ()  1 ...  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  ()
O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
6 October 2011
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Martin Komenda

(Martin Komenda)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita v Brně
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: komenda@iba.muni.cz
Adresa:
Address:

Kamenice 126/3, Brno, 625 00

Web: http://www.iba.muni.cz
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Implementace konceptu EMEE do prostředí LMS Moodle
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Koncept EMEE (Effective Monitoring and Evaluation of Education) označuje princip efektivních sledovacích mechanismů a následného vyhodnocení vzdělávacího procesu. EMME byl navržen tak, aby umožnil popsat chování studenta v průběhu výukového období z pohledu studijních aktivit (stažení výukového objektu, aktivita v diskusním fóru, výsledek průběžného testu a závěrečné zkoušky a jiné). Veškerá takto nasbíraná data mohou mít nesmírně cennou hodnotu pro pedagoga, který může na základě podložených výstupů zoptimalizovat své výukové metody a celkově zefektivnit vzdělávání na vysokých školách. Je však nutné zvolit vhodnou technologii zachycující výše zmíněný průběh výukového cyklu – nejčastěji patrně jednoho semestrálního cyklu a na základě aplikace vybraných analytických a statistických metod dostupná data nejen zpracovat, ale také přehledně zpřístupnit vyučujícím. Vzhledem ke své rozšířenosti a podpoře zainteresované komunity se jako vhodné prostředí pro integraci EMEE jeví systém Moodle. Detailní rozbor připraveného modelu EMEE a jeho implementace právě do systému pro správu výuky Moodle bude obsahem samotného příspěvku.

Klíčová slova:
Keywords:

e-learning, datový model, analýza dat, vzdělávání, Moodle

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)

e-learning, data model, data analysis, education, Moodle

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
application/msword komenda.doc
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit
Page: ()  1 ...  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  ()