Conference Contributions

Page: ()  1 ...  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  ()
O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
4 October 2011
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Zuzana Horváthová

(Zuzana Horváthová)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Metropolitní univerzita Praha
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: horvathova@mup.cz
Adresa:
Address:

Metropolitní univerzita Praha, o. p. s., Dubečšká 900/ 10, 100 31 Praha

Web:
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Vybrané aspekty e-learningu vo vzdelávacom procese
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Slovenština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

V dnešnej dobe už skoro každá univerzita používa podporné vzdelávacie elektronické portály. Tento trend elektronických univerzitných portálov sa začal v Českej a Slovenskej republike zavádzať pred viac ako 10 rokmi a postupne ho zaviedli aj na menších vysokých školách. Veľa pedagógov sa zameriava na efektivitu elektronického vzdelávania z pohľadu študentov, hľadá čo najoptimálnejšie riešenia, ale len málo výskumov sa vedie na univerzitách, ktoré skúmajú efektivitu takejto formy vzdelávania u samotných pedagógov. Z tohto dôvodu je článok poňatý na zamerania elektronického vzdelávania na Metropolitní univerzite Praha z pohľadu vyučujúcich a získanie kladov a záporov takejto formy.

Klíčová slova:
Keywords:

e-learning, vzdelávanie, vyučujúci, modernizácia, vzdelávací proces, výskum

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

In this time almost every university uses e-learning education portal. This trend of electronic portals started university in the Czech Republic and Slovakia to introduce more than 10 years ago and gradually introduce it to smaller universities. Many teachers focus on the effectiveness of e-learning from the perspective of students, looking for the best possible solution, but little research is conducted at universities, which examined the effectiveness of this form of training for teachers themselves. This article focuses on         e-learning at the Metropolitan University Prague for teachers and getting the pros and cons.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

e-learning, education, teachers, modernization, education process, research

Délka příspěvku:
Duration:
30 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Obecně/General
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
application/msword Horvathova.doc
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit
Page: ()  1 ...  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  ()