Conference Contributions

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...31   ()
O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
10 August 2011
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Blanka Kozáková

(Blanka Kozáková)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: blanka.kozakova@kvic.cz
Adresa:
Address:

Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín

Web: http://www.kvic.cz
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se již více než deset let věnuje vzdělávání učitelů našeho kraje v oblasti informačních a komunikačních technologií. V posledních pěti letech jsme pro podporu této výuky využili Learning Management System (dále jen LMS) Moodle, což učitelé znalí užití ICT bez problémů akceptovali. Nejdříve jsme Moodle využívali jako datové úložiště pro výukové materiály, které tak bylo možné organizovat a na rozdíl od sdíleného disku se složkami jsme mohli přidat popisy a anotace. Posléze jsme přidali kurzům distanční část a v ní aktivizační prvky, které Moodle nabízí, jako např. Anketa, Chat, Fórum a Úkol. Evaluaci procesu vzdělávání nakonec provádíme sadou Testů s různými typy Úloh. U dlouhodobého vzdělávání využíváme LMS Moodle odlišným způsobem pro řízení tvorby závěrečných prací účastníků. Účastník si v Moodle zvolil téma a spolu s vedoucím závěrečné práce připravil Zadání závěrečné práce. Další kroky byly časově rozfázovány až po vložení hodnocení a oponentury. Celý proces tak mohl sledovat také manažer vzdělávání a činit potřebné kroky pro zdárný průběh tvorby. Vzhledem ke skutečnosti, že učitelé při svém vzdělávání v kurzech s Moodlem aktivně pracovali, aplikovali posléze tyto získané zkušenosti a dovednosti ve výuce ve svých školách. Následně evidujeme požadavky z těchto škol na přípravu celého učitelského sboru na práci s Moodle, zejména se v kurzech zaměřujeme na metodiku tvorby testových úloh a sledování aktivity žáků ve vzdělávacím procesu a celkový přesun od LMS k Personal Learning Environment (dále jen PLE). Tento ucelený systém přípravy učitelů ve svém důsledku zvyšuje penetraci užití LMS Moodle v základních a středních školách v Moravskoslezském kraji.

Klíčová slova:
Keywords:

vzdělávání, učitel, ICT, DVPP, LMS, PLE, kurz, základní škola, střední škola, výuka, distanční vzdělávání, participace, MOODLE

Abstract (English)
(nepovinné/optional)
Keywords (English)
(nepovinné/optional)
Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Manažeři vzdělávání/Manager
Školy/School
Univerzity/Universities
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
application/pdf kozakova-plny-prispevek.pdf
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...31   ()