Conference Contributions

Page: ()  1 ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 ...31   ()
O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
10 September 2011
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Jarmila Fictumová

(Jarmila Fictumová)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
KAA FF MU
Země:
Country:
Czech Republic
E-mail: fictumov@phil.muni.cz
Adresa:
Address:

Gorkého 7, 602 00 Brno

Web: http://www.phil.muni.cz
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Kolokace v angličtině
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Prezentace online kurzu pro magisterské studium angličtiny na KAA FF MU. Autorka ukáže nástroje, které používala při převádění online kurzu kombinovaného s výukou na výuku online bez kontaktních hodin ve třídě. Jedná se o rozšiřování slovní zásoby a aktivní používání anglických kolokací.

Předváděný kurz vznikal v průběhu několika let jako součást cyklu kurzů zabývajících se výukou kolokací v angličtině. Jedná se o osvojování slovních spojení, která nejsou doslovným překladem z mateřského jazyka. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem na fakultě, která prochází rekonstrukcí, byla výuka převedena online – studenti pracovali po celý semestr samostatně podle pokynů vyučující.

Cílem bylo zajistit dostatečné procvičení nových slovních spojení a jejich trvalé osvojení. Za tímto účelem byly do kurzu vedle pravidelných testů integrovány i nové nástroje -  Quizlet a NanoGong. Quizlet slouží ke studiu a drilování a NanoGong k nahrávání vyprávění povídek, které studenti sami vytvoří na základě studované slovní zásoby. Opravené nahrávky povídek se ukládají do databáze povídek, která je přístupná všem studentům kurzu

Klíčová slova:
Keywords:

online, anglické kolokace, NanoGong, Quizlet, databáze povídek

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Presentation of an online course in English MA studies, Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Masaryk University. The author will present tools which were used to convert a blended learning course to an online course without any face to face teaching. The course aims: vocabulary extension and active use of English collocations.

The presented course has been a part of courses specialising in teaching English collocations, i.e. words that go together and are not literal translations from the mother tongue. Due to the ongoing reconstruction at the Faculty of Arts and the resulting lack of classrooms the teaching was all done online – the students had to study on their own, following the instructions of the teacher.

The aim was to ensure sufficient practice of the new expressions and their mastering. To this end, new tools were integrated in the course – apart from the regular tests – namely Quizlet for studying and drilling and NanoGong to record stories told by the students, based on their corrected written assignments. These recordings, corrected by the teacher, are then stored in a database of stories, accessible to all students in the course.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

Keywords: online, English collocations, NanoGong, Quizlet, stories database

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Univerzity/Universities
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Prezentace:
Presentation:
application/pdf fictumova.pdf
Příspěvek konference:
Paper:
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit
Page: ()  1 ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 ...31   ()