Conference Contributions

Page: ()  1 ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...31   ()
O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
10 September 2011
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Linda Pospíšilová

Zuzana Bezdíčková

(Linda Pospíšilová)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Univerzita Pardubice
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: linda.pospisilova@upce.cz
Adresa:
Address:

Studentská 95, 53210 Pardubice

Web: http://www.upce.cz
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
English for Science in Moodle
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

eLearningový jazykový kurz English for Chemistry vznikal v průběhu celého roku za spolupráce týmu autorek a tutorek – vyučujících odborný jazyk na Jazykovém centru Univerzity Pardubice. Autorky se od počátku potýkaly s absencí výukových materiálů zaměřených přímo na odborný anglický jazyk odpovídajících potřebám různorodých zaměření v oblasti chemie a chemické technologie vyučovaných na Fakultě chemicko-technologické. Vytvoření eLearningového kurzu odborného jazyka na platformě LMS Moodle se zdálo být ideálním řešením výše popsané situace. Platforma poskytuje dostatečný prostor pro tvorbu interaktivního učebního materiálu, který reflektuje požadavky vyučujících a zároveň i potřeby studentů. ELearningový kurz je zaměřen nejen na odpovídající terminologii, ale i na gramatickou stránku výuky odborného jazyka. Kurz obsahuje dvě základní části: chemický glosář a soubor dvaceti výukových modulů. K naplnění předem určených cílů používají autorky následující jazykové nástroje: Glosář, Hot Potatoes, Voki a Wordle, které vhodně doplňují a rozšiřují textové části kurzu. Kurz završuje evaluační test vytvořený nástroji, které jsou součástí univerzitního informačního systém STAG. Struktura testu reflektuje obsah kurzu, jak požadavky na odborný jazyk, tak i gramatickou náročností odpovídající cílové úrovni studentů podle škály CEFR.

Klíčová slova:
Keywords:

odborný anglický jazyk, LMS Moodle, Glosář, Hot Potatoes, Voki

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

eLearning language course English for Chemistry has been created during one year in co-operation of a team of co-athors and co-tutors, the English teachers of Language Centre at University of Pardubice. From the very beginning there had been certain challenges to be faced: a lack of specific language reasources suitable for  students studying the Faculty of Chemical Technology. An eLearning course created in LMS Moodle seem to be an ideal solution to the above descibed situation. The platform provides the authors with a suitable environment for interactive learning material reflecting teachers’ and students’ requirements. The course focuses on relevant specific vocabulary as well as on relevant grammar. It comprises two basic parts: Chemistry Glossary Project and a set of twenty learning modules. The following language eTools are being used by the authors: Glossary, Hot Potatoes, Voki and Wordle. The exercises created by these tools expand and supplement the textual parts of the course. Course study is completed by a final evaluation test created in a test tool available in university information system STAG. The test structure mirrors the course content, course requirements, and also grammar tasks reflecting the target  language level according to CEFR scale.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

English for Specific Purposes, LMS Moodle, Glossary, Hot Potatoes, Voki

Délka příspěvku:
Duration:
EL presentace
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Univerzity/Universities
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Pokročilý/Advanced learners
Prezentace:
Presentation:
application/msword English for Science MoodleMoot 2011compressed.doc
Příspěvek konference:
Paper:
application/msword English for Science MoodleMoot 2011compressed.doc
Poznámka:
Comments:
Editovat Schválit
Page: ()  1 ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 ...31   ()