Conference Contributions

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...31   ()
O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
7 September 2011
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

Nosek Tomáš, Bezrouk Aleš, Hanuš Josef, Záhora Jiří, Mašín Vladimír, Kordek David, Kváš Ondřej

(Tomáš Nosek)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: nosek@lfhk.cuni.cz
Adresa:
Address:

Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Hradci Králové
poštovní přihrádka 38
Šimkova 870
Hradec Králové 1
500 38

Web: http://www.lfhk.cuni.cz
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
Projekt IT medik a role Moodlu
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

1. 1. 2011 začala na LFHK realizace projektu IT medik, který je podpořen dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0164. Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění výuky v magisterském studijním programu Všeobecné lékařství vytvořením e-learningových kurzů a elektronických studijních opor. Pro prezentaci vytvořených materiálů byl díky přechozím zkušenostem vybrán LMS Moodle ve verzi 2.0. Základní vizí projektu je přinést možnost pružné modifikace výuky a aktualizace přednášené problematiky tak, aby absolventi byli maximálně připraveni pro zahájení své profesní praxe. Dále projekt zpřístupní studentům témata, která dosud nemohla být z časových a prostorových důvodů součástí standardní výuky. Pozitivním prvkem je i zvyšování IT gramotnosti pedagogů. Vytvořené rozsáhlejší ucelené materiály budou po projití recenzním řízením poskytnuty studentům ostatních lékařských fakult v ČR zapojených do projektu Mefanet (CZ.1.07/2.4.0/12.0050). Mefanet jako elektronická publikační platforma zprostředkuje mimofakultní prezentaci materiálů a vlastním přístup je následně řešen využitím SSO mechanismu v rámci eduid.cz. Partnerem tohoto projektu je Fakultní nemocnice Hradec Králové a Ministerstvo obrany.

Klíčová slova:
Keywords:

Moodle, IT Medik, lékařská výuka

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

The “IT medik” project, which is supported from Operational program Education for Competitiveness CZ.1.07/2.2.00/15.0164, is focused on pregraduate medical education. The main goal is to build a library of electronic materials based on Moodle 2 LMS with the possibility of flexible modifications and actualizations. As a collateral effect we also expect increase in computer literacy of the involved teachers. Peer reviewed complex materials are planned to be available through the Mefanet project (CZ.1.07/2.4.0/12.0050) to wider public.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

Moodle, IT Medik, medical education

Délka příspěvku:
Duration:
15 minut
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Obecně/General
Manažeři vzdělávání/Manager
Univerzity/Universities
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
application/msword MoodleMoot2011.doc
Poznámka:
Comments:

Pokud by to bylo možné, prosíme z technických důvodů o zařazení našeho příspěvku ve čtvrtek 20.10. Děkujeme.

Editovat Schválit
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...31   ()