Conference Contributions

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...31   ()
O autorovi / About You
Datum vložení:
Date of entry:
5 September 2011
Jméno autora/autorů:
Author name(s):

František Smrčka

(František Smrčka)
Organizace:
Organization/Company/Institution:
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Země:
Country:
Česká republika
E-mail: smrcka@vspj.cz
Adresa:
Address:

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Tolstého 16

586 01 Jihlava

Web: http://www.vspj.cz
O Vašem příspěvku / About Your Presentation
Stav záznamu:
Status:
 
Název příspěvku:
Title of the presentation:
E-learningová opora na VŠPJ Jihlava
Použitý jazyk:
Language of the presentation:
Čeština
Abstrakt příspěvku:
Abstract (summary):

Od roku 2009 se realizuje projekt „Zavádění e-learningové výuky na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě“. V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno 150 e-learningových opor přibližně 50 autory. Pro tyto e-learningovéopory byl zaveden jednotný styl a struktura. Pro lepší orientaci studentů v určité části e-learningové opory byly vytvořeny vlastní piktogramy. Pro zajištění odpovídající kvality e-learningové opory byla provedena jejích oponentura a to externími odborníky z jiných vysokých škol a také našimi studenty. Další oponentura je prováděna studenty po absolvování určitého předmětu pomocí e-learningu.

Klíčová slova:
Keywords:

e-learningová opora, šablona, oponentura, piktogram, výsledky

Abstract (English)
(nepovinné/optional)

Since 2009, implements the project "Implementation of e-learning education at the University of Polytechnics in Jihlava." This project was created 150 e-learning study materials about 50 authors. Uniform style and structure was set for the e-learning study materials. They were created custom icons for better orientation of students in some of the e-learning support. To ensure adequate quality e-learning support was its opposition and external experts from other universities and our students. Another opposition is performed by students graduating from a subject using e-learning.

Keywords (English)
(nepovinné/optional)

e-learning study material, template, review, figurative, results

Délka příspěvku:
Duration:
Komu je příspěvek určen:
Target group:
Školy/School
Úroveň znalostí:
State of the knowlege:
Začátečník/Beginners
Prezentace:
Presentation:
Příspěvek konference:
Paper:
application/msword Moodlemoot2011_smrcka2.doc
Poznámka:
Comments:

Opravená verze

Editovat Schválit
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...31   ()